Backgroound Image

Privacyverklaring

Privacy is voor ons altijd in een belangrijk uitgangspunt geweest. We gaan discreet om met de persoonsgegevens die wij ontvangen. Deze verklaring is bedoeld voor transparantie, zodat jij als gebruiker van onze websites kan begrijpen hoe wij met de ontvangen persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring omvat alle persoonsgegevens die we van jou ontvangen naar aanleiding van de interactie die je op onze websites hebt. Tevens geldt deze verklaring voor alle diensten die op deze websites worden aangeboden.

Indien je het op enige wijze niet eens bent met deze verklaring, kan je onze websites NIET bezoeken en onze diensten NIET gebruiken.

Door deze manier van handelen houdt Promacis Bvba zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Wie verzamelt persoonsgegevens van jou ?

De bestandseigenaar van jouw persoonsgegevens die ontstaan naar aanleiding van interactie met onze websites en onze diensten is Promacis Bvba.

Promacis Bvba
Sprinkelestraat 30/2
3690 Zutendaal
België

Telefoon: +32468463774
E-mail: ashleymoreproductions@gmail.com

 1. Waar verzamelen we gegevens van jou ?

Promacis Bvba is eigenaar van enkele websites. Door jouw gebruik van deze websites en de diensten die daarop worden aangeboden verzamelen wij persoonsgegevens van jou. De websites waarmee we persoonsgegeven ontvangen zijn:


– bangGalore.nl
– banggalore.be
– banggalore.de
– ashleymoreproductions.nl
– ashleymoreproductions.be

 1. Welke gegevens verzamelen we van jou, en met welk doel ?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer jij deze direct bij ons aanlevert, automatisch wanneer je gebruik maakt van onze websites en diensten, of wanneer een derde partij deze aan ons verstrekt.
Al deze persoonsgegevens verzamelen wij op basis van toestemming van jou als gebruiker.
Afhankelijk van de website en/of de dienst die je gebruikt verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:


– E-mailadres
– Internet browser en apparaat type
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Geslacht
– Foto’s

 1. Gegevens die jij direct bij ons aanlevert

Wij verzamelen persoonsgegevens dus onder andere wanneer jij deze direct bij ons aanlevert. Deze persoonsgegevens kan jij op diverse manieren bij ons aanleveren.

 1. Accountinformatie

Wanneer jij een account op onze websites aanmaakt, of dit account op enige wijze aanpast, lever je persoonsgegevens bij ons aan. In dit geval doe je dat in de vorm van een e-mailadres.
Deze informatie verzamelen we om het gebruik van bepaalde diensten op onze websites te reguleren.

 1. Informatie die je direct aanlevert door gebruik van onze diensten

Wanneer jij interacteert met onze websites, lever jij persoonsgegevens bij ons aan. Dit doe jij bijvoorbeeld wanneer jij reacties publiceert, een enquête invult of gebruik maakt van andere mogelijke interactieve elementen.

 1. Informatie die je aanlevert via contactmogelijkheden

Wanneer jij gebruik maakt van een contactformulier lever je persoonsgegevens bij ons aan in de vorm van het e-mailadres dat wij nodig hebben om te reageren op de verzonden informatie.

 1. Informatie die je aanlevert via aanmeldformulieren

Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor participatie in videoproducties. Door het invullen van een dergelijk aanmeldformulier lever jij direct persoonsgegevens bij ons aan. Wanneer jij een aanmelding aan ons verstuurd, ontvangen wij mogelijk jouw voor- en achternaam, geslacht, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer en een afbeelding.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het keuren en eventueel uitnodigen voor deelname aan een dergelijke videoproductie per e-mail of telefoon.

 1. Gegevens die je aanlevert door je in te schrijven voor een nieuwsbrief

Indien jij jezelf inschrijft voor één of meerder van onze e-mail nieuwsbrieven ontvangen wij van jou een e-mailadres.
Dit e-mailadres zullen wij gebruiken om jou e-mails te sturen die informatief, promotioneel of commercieel van aard zijn.

3.2 Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen naar aanleiding van het gebruik van onze websites en diensten.

Promacis Bvba ontvangt automatisch persoonsgegevens wanneer jij onze websites bezoekt en onze diensten gebruikt.

3.2.1 Informatie over internet browser, apparaat en locatie

Wij ontvangen bij bezoek aan onze websites informatie over jouw pc, smartphone of tablet, evenals over jouw browser, IP-adres en/of locatievoorkeur.

Deze informatie slaan wij niet op en gebruiken wij slechts gedurende de lopende sessie. Dit om een website te tonen die optimaal aansluit bij de door jouw gebruikte technieken en verwachte voorkeuren in betaaloplossingen.

3.2.2 Cookies van Promacis Bvba

Bij het aanbieden van onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies. Hiermee kunnen we jou identificeren zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker kan worden herkend.
Dit zorgt er onder andere voor dat jij als gebruiker niet bij elk bezoek je leeftijd hoeft te verifiëren. Ook kan je door de cookies gebruik blijven maken van onze websites en diensten zonder bij elk bezoek opnieuw je inloggegevens in te hoeven vullen.

Bij jouw eerste bezoek aan een betreffende website informeren we jou over het gebruik van cookies.

Deze cookies worden geplaatst via de websites van Promacis Bvba

3.3 Persoonsgegevens ontvangen van derden

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van derden op structurele basis. Desalniettemin kan het bij het afhandelen van een specifiek verzoek wenselijk zijn dat we bepaalde persoonsgegevens opvragen bij een zakenrelatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer jij als participant instroomt via een van onze relaties, of wanneer het nodig is dat wij in jouw belang contact opnemen met een commerciële partner.

In het sporadische geval dat wij jouw persoonsgegevens van derden ontvangen zal dit altijd met jou afgestemd worden.

·  Wat zijn de bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens ?

Promacis Bvba bewaart jouw gegevens zo lang als wij dit nodig achten. Het verschilt per dienst wat wij als een redelijke termijn zien voor het bewaren van jouw gegevens. Een account op onze websites is actief tot dit account wordt opgezegd. Wij bewaren jou e-mailadres dan ook totdat jij zelf aangeeft dit niet langer te doen. Aangezien de interactieve diensten gepaard gaan met het hebben van een account zullen bijdragen aan de website blijven bestaan tot het account wordt opgeheven. Een reactie blijft bijvoorbeeld gepubliceerd staan totdat wij verzocht worden deze te verwijderen.

Informatie die we ontvangen via de contactformulieren van onze website zullen wij bewaren totdat ons wordt verzocht deze informatie te verwijderen. We bewaren deze informatie omdat we gebruikers zo optimaal mogelijk te woord kunnen staan wanneer wij de volledige communicatiegeschiedenis tot onze beschikking hebben.

Persoonsgegevens die wij ontvangen door middel van een aanmelding voor participatie in een videoproductie bewaren wij 6 maanden. Na deze periode zullen de bijbehorende persoonsgegevens verwijderd worden. Het is namelijk zeer aannemelijk dat als je na 6 maanden na een aanmelding geen uitnodiging hebt gehad, dat dit na deze periode ook niet zal gebeuren.

Wanneer jij je inschrijft voor een nieuwsbrief gaan we ervan uit dat je deze wil ontvangen totdat je zelf aangeeft dit niet langer te willen. Het e-mailadres wat wij in dit geval bewaren blijft in ons systeem staan tot jij zelf aangeeft dit niet langer te willen.

Informatie over internet browser, apparaat en locatie gebruiken wij alleen gedurende de lopende sessie. Deze persoonsgegevens slaan wij niet op.

De bewaartermijn van de cookies van Promacis Bvba is 1 jaar. Wij zien geen toegevoegde waarde in het herkennen van een gebruiker als deze een website minder frequent dan jaarlijks bezoekt. Onze cookies zijn zo ontworpen dat ze bij elk bezoek automatisch met een jaar worden verlengd. Een cookie verloopt dus pas een jaar na jouw laatste bezoek. Voor de cookies die door derden geplaatst worden gelden andere bewaartermijnen. Deze kan je inzien in het cookiesoverzicht

·  Worden jouw persoonsgegevens met derden gedeeld ?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. In enkele gevallen komen jouw persoonsgegevens wel bij derden terecht. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waar jij ons toestemming voor hebt gegeven, of wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 1. Payment Provider

Promacis Bvba werkt samen met Eventsquare als payment provider. Wij wisselen geen persoonsgegevens uit met Eventsquare. Door gebruik te maken van onze betaaloplossingen verstrek jij zelf wel persoonsgegevens aan Eventsquare Hierop is de Privacy Verklaring van Eventsquare van toepassing.

·  Hoe zit het met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

We begrijpen goed dat de persoonsgegevens die wij verzamelen gevoelig kunnen liggen. Desalniettemin verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Ook verzamelen wij geen persoonsgegeven van gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. Volgens eigen normen vinden wij onze websites niet geschikt voor personen jonger dan 18 jaar. Het is minderjarigen dan ook niet toegestaan van onze websites gebruik te maken en alle gebruikers worden hierop gewezen.
Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk deze leeftijdsgrens gepasseerd is. Wanneer wij zelf van mening zijn de persoonsgegevens van iemand jonger dan 18 verzameld te hebben, zullen wij deze per direct verwijderen. Mocht jij, bijvoorbeeld als ouder of voogd, ervan overtuigd zijn dat wij de persoonsgegevens van een minderjarige hebben ontvangen, verzoeken we je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via ashleymoreproductions@gmail.com of via +32 468463774.

·  Wat te doen tegen identiteitsfraude ?

Het niet toegestaan om op onze websites de persoonsgegevens van anderen dan jijzelf te delen. Wanneer wij het vermoeden hebben dat we persoonsgegevens ontvangen hebben die niet verstrekt zijn door de persoon aan wie deze gegevens toebehoren, zullen wij deze persoonsgegevens direct verwijderen. Mocht jij ervan overtuigd zijn dat wij over persoonsgegevens van jou beschikken waar jij niet zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, verzoeken we je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via ashleymoreproductions@gmail.com of via +32 468463774.

·  Worden er automatische besluiten op basis van jouw persoonsgegevens gemaakt ?

Promacis Bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Promacis Bvba) tussen zit.

·  Worden er automatische besluiten op basis van jouw persoonsgegevens gemaakt ?

Promacis Bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ashleymoreproductions@gmail.com of via +32 468463774.

Onze systemen zijn dusdanig ontwikkeld om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Desondanks heeft de geschiedenis bewezen dat geen enkele beveiliging ondoordringbaar is. Hoewel we dus ons uiterste best doen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, kunnen wij niet 100% garanderen dat externen onze systemen binnendringen.

·  Wat zijn jouw rechten ?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Promacis Bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ashleymoreproductions@gmail.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Promacis Bvba wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kan je zelf doen?

 1. Uitschrijven voor communicatie

Ontvang jij onze e-mail nieuwsbrieven en wens je deze niet langer te krijgen, dan kan jij jezelf hiervoor afmelden via de link onderaan onze nieuwsbrief. Heb jij via een contactformulier of via een aanmeldpagina ons verzocht om contact met jou op te nemen, maar zie je deze vorm van communicatie niet langer zitten, stuur dan een mail naar ashleymoreproductions@gmail.com of via neem telefonisch contact op via +32 468463774

 1. Cookies verwijderen

Wanneer je niet wenst mee te werken aan ons cookie beleid heb je zelf de opt-out mogelijkheid via jouw browser. Wanneer je kiest voor deze mogelijkheid loop je het risico dat je nog maar beperkt gebruik kan maken van onze websites en diensten.

Deze cookies worden geplaatst via de websites van Promacis Bvba

·  Kan deze privacy verklaring veranderen ?

Het is mogelijk dat wij deze privacy verklaring in de toekomst wijzigen. Al deze wijzigingen zullen op deze pagina gecommuniceerd worden. Wanneer wijzigingen significant zijn, zullen wij ervoor zorgen dat wij actieve communicatie toepassen richting jou als gebruiker van onze websites en diensten. Toch adviseren we je deze pagina met regelmaat te controleren op updates.